REGULAMIN

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym muybien.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" lub "Sklepem" jest Muybien Malwina Osswald, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Katowicach, pl. Gruszowa 3/17, posiadająca nr NIP: 6342666372 oraz nr statystyczny REGON: 367531115, zwana dalej "Sprzedającym".

  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej muybien.pl

  3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 • SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w formularzu zamówienia, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.

  3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

  4. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zbyt długiego oczekiwania na potwierdzenie lub opłacenie.

  5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wysłania przez Sklep Internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 790619326 lub wysłanie e-maila na adres muybienstore@gmail.com

  6. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie.

  7. Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru. W czasie do 30 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.

  3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

  4. Zwrot powinien nastąpić - na koszt kupującego - niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.

  5. Koszty wysyłek do kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na konto wskazane przez kupującego.

 • SPOSOBY ZAPŁATY

  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

   1. przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu Internetowego w dziale Płatności)

   2. płatności elektroniczne: Przelewy24
     

    Dane do przelewu:

    Muybien Malwina Osswald ul. Gruszowa 3/17

  2. 40-112 Katowice

   Nr konta:

    11 1050 1214 1000 0023 2523 6962 

   ING Bank Śląski

  3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem szybkich płatności w przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.

  4. Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich złożenia będą anulowane.

 • WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu przesyłką kurierską DPD lub za pośrednictwem Paczkomató InPost.

  2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Firmy Kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

  4. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie sklepu muybien.pl w dziale Dostawa. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 5 kg oraz przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

 • POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni kalendarzowych od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

  3. Do zakupionego towaru dołączone są: dowód zakupu, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacja produktu.

  4. Towary w dziale "Promocje" na stronie WWW Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

 • PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie.

  2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.

  3. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

  4. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

  5. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

  7. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa kupujący.

 • ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.

  2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie muybien.pl

  3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  4. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny muybien.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl